امیرانتظام: افشای نام چهارنفری که لایحه انحلال مجلس خبرگان راامضانکردند

مصاحبه مهم امیر انتظام بویژه در مورد لایحه انحلال مجلس خبرگان که چهار نفر امضا نکردند:هاشم صباغیان – اکبر معین فر- ابراهیم یزدی – ناصر میناچی

گفتگوی اختصاصی تلفنی با عباس امیرانتظام و با حضور عبدالعلی بازرگان در برنامه صفحه آخر