کودتا در ایران - کودتای 28 مرداد

این فیلم مستند کاملترین فیلمی است که تا کنون به ماجرای کودتای 28 مرداد پرداخته / از آنجا که ریتم فیلم خیلی سریع و تند است گاهی درک آن کمی سخت می شود اما این فیلم بسیار خوش ساخت است و حاوی تصاویر کمیاب و با ارزشی می باشد