از خون جوان وطن لاله دمیده - هیلا صدیقیاین ویدئو کلیپ شاهکاری است که تا عمق وجود شما رخنه خواهد کرد.
شعر زیبا و پر معنای هیلا صدیقی آمیخته با هنر گرافیک امید مرادی پور