انتخاب های محدود رژیم در مقابل شرایط جدید - کورش عرفانی - رامین کامران

گفتگوی این بار دکتر کورش عرفانی و دکتر رامین کامران درباره قرار گرفتن رژیم اسلامی در مقابل انتخاب های محدود صورت می گیرد. محدودیتی که دلایل خود را به آخر خط رسیدن رژیم شرایط جدید جهانی پس از خروج ایالات متحده از برجام، مواضع اروپا در این زمینه واظهارات اخیر جرج پمپئو وزیر خارجه آمریکا می یابد. به بحث مهم توجه فرمایید برنامه به سوی ایران آباد از تلویزیون دیدگاه: ۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۳ مه ۲۰۱۸ برنامه ای از دکتر کورش عرفانی - بیانگر دیدگاه های حزب ایران آباد