سخنرانیِ تاریخیِ دکتر شاپور بختیار به هنگام معارفه در مجلس سنا

دیماه 2537
نسخۀ کامل این سخنرانی مهم و تاریخی را برای اولین بار ، از آرشیو شخصی ، تقدیم می‌کنم به همۀ جویندگان حقیقت و دوستداران دکتر شاپور بختیار .
م.ر.رضا