کودتای 28 مرداد-تلویزیون چه باید کرد

برنامه ویژه تلویزیون چه بایدکرد (راه مصدق) به مناسبت آغاز 61 مین سال کودتای ننگین 28 مرداد- دوشنبه 28 مرداد 1392 یا 19 اوت 2013 میلادی- بخش اول به اتفاق آقای دکتر ناصر زرافشان