گفتگو با زنده یاد داریوش فروهر

گفتگو با زنده یاد داریوش فروهر - موضوع گفتگو: اتحاد ملی ، جبهه فراگیر- مشکل دانشگاه - مبارزه مسالمت آمیز ؟- انتخابات رژیم جمهوری اسلامی . رادیو پیام ایران - تاریخ 20 ماه می 1996 استکهلم