سخنرانی مهشید امیر شاهی به مناسبت 29 اسفند ملی شدن صنعت نفت ایران

سخنرانی مهشید امیرشاهی بمناسبت بزرگداشت سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران در وین جمعه ۱ فروردین ۱۳۹۳