سخنرانی خانم مهشید امیرشاهی

سخنرانی خانم مهشید امیرشاهی

به مناسبت بیست و چهارمین سالگرد ترور شاپور بختیار