دکتر رامین کامران و دکتر کورش عرفانی: ضرورت همزمانی مبارزه با رژیم و حفظ منافع ملی

در برنامه پنجره ی گفتگوی این هفته دکتر کورش عرفانی و دکتر رامین به ضرورت پیشبرد مبارزه با رژیم ضد مردمی حاکم بر ایران به صورت همزمان و به موازات مبارزه برای حفظ منافع ملی ما می پردازند در طول این برنامه به دو مقاله اشاره می شود که با دنبال کردن لینک های زیر می توانید به آنها دسترسی پیدا کنید کورش عرفانی: استعمار تحریمی، فراتر از برجام و رژیم ایران https://goo.gl/BRUDA4 رامین کامران: باید قبح وطن فروشی را به همه نشان داد https://goo.gl/DwbMhc