بیاد مصدق و فاطمییک فیلم کوتاه برای دوستان طرفدار مصدق و فاطمی تهیه کردم و تمام عکسهای دادگاه دکتر محمد مصدق که توسط حزب ملت ایران تهیه شده بوده رو در یک فیلم قرار دادم ، امیدوارم مورد علاقه دوستان قرار بگیرد
سعید آزاد