تظاهرات مردم در اعتراض به قتل پروانه و داریوش فروهر

تشییع جنازه داریوش فروهر و پروانه اسکندری (قتل‌های زنجیره‌ای - آذر۷۷)
فیلمی دیده نشده از تشییع جنازه داریوش فروهر و پروانه اسکندری٬ کشته شده در قتل‌های زنجیره‌ای