باز هم آزادی بیان-رامین کامران
یکی از وجوه جالب بحث آزادی بیان، خاصیت فنری آن است. دعوا بر سر این آزادی، ممکن است در بالاترین سطح، فرضاً در مورد سلمان رشدی به نتیجه....