سند سازی و معاملات املاک - رامین کامران
دولت اسرائیل مدعی است خداوند سرزمینی به قوم یهود اعطا کرده و بیت المقدس هم پایتخت این سرزمین است. مدعا که در هماهنگی کامل با....