این حرفها جواب نشد- رامین کامران
پیام فرستادن نتانیاهو که در امور سیاسی و دیپلماتیک امر غیر معمولی نیست، ناگهان بهانهُ نگارش پاسخی از سوی یکی از دختران موسوی شده که....