بختیار، مرد سخن نه کتابت-رامین کامران
فرا رسیدن ماه اوت و بزرگداشت بختیار به مناسبت سالگرد کشته شدنش که هر ساله با انتشار مطالب جدید و بازنشر برخی مطالب قدیم همراه است،....