تسلیت به مناسبت درگذشت دکتر پرویز دبیری


تنها اوست که میماند

دکترپرویزدبیری استاد فرهیخته ونامدار دانشکده پزشکی دانشگاه اصفهان ، عضوقدیمی حزب ایران و عضوارزشمند شورای مرکزی جبهه ملی ایران چشم ازجهان فروبست . اوعمر پربارش را در راه پرورش پزشکان جوان وخدمت بی دریغ به بیماران وهم چنین در مسیر آرمان های میهن دوستانه وآزادیخواهانه صرف نمود . دکتر پرویز دبیری کتاب های متعددی درزمینه دانش پاتولوژی تالیف نمودکه ازمنابع موثق ومطرح درسطح بین المللی شناخته میشود . او همچنین آثاری ارزنده درپیرامون جهان بینی علمی وشناخت جهان وکائنات منتشر کرد . او ازپیروان صدیق و راستین رهبر نهضت ملی ایران ،دکترمحمدمصدق بود . وهیچگاه از راه مردم وخواست آزادی واستقلال و اعتلای این مرز وبوم باز نه ایستاد . ما درگذشت این رادمرد وطن دوست را به خانواده محترم ایشان وبه همه اعضاء وهواداران جبهه ملی ایران تسلیت میگوئیم وبه روان پاکش درود می فرستیم .

تهران – 15 / 4 /1391

ادیب برومند – دکترلقااردلان – بانو فرشیدافشار – مهندس عباس امیرانتظام – دکترداود هرمیداس باوند – دکتر علی رشیدی – دکتر خسروسعیدی – حسین شاه حسینی – مهندس حسین عزت زاده – اصغرفنی پور – سرلشکربازنشسته ناصرفربد – دکتر حسـین مـوسویان دکتر مهدی مویدزاده – منوچهر ملک قاسمی-

ایران لیبرال نیز درگذشت استاد پرویز دبیری را به بازماندگان محترم ایشان و ملیون ایران تسلیت می گوید.

 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=250