در ستایش دکتر فاطمی-سهراب مژده
ای لبخند،

این تابش خورشید،

ای امید!

من برای

بافتن زیبایی های تو،

کدامین واژه ها را

تارو پود سخنان خویش سازم!

ای بی تردید،

ای بی صدا،

ای مهر!

چه ماهرانه

روح و جان خویش را

در رنجهای بی پایان میهنم

آمیختی،

و وجدان نسلی را

در خون خود پالودی!تو ای فرزند فتوت

به من بگوی

زیبایی های ترا

به کدامین واژه ها بیارایم
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=934