در نفَس ِ تو پنجره ست -رضا مقصدی
در نفَس تو پنجره ست

پنجره ای چو حنجره ستتاکه ترانه ی مرا-

تازه به تازه ، نُو کنی !در شب ِ بیقرار تو

گوهر ِ گنج ِ تو شدم.

در کفِ کشتزار ِ تو

رنج برنج ِ تو شدم.تا که مرا درُو کنی !در نفَس تو آتش ست.

آتش ِ تو چه دلکش ست.رضا مقصدی
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=909