اردیبهشت «رشت»- رضا مقصدی
یک کوچه ی خلوت


یک کوچه ی بی انتها، با اندکی باران


یک کوچه ی با حوصله، ما را فراخوانده ست.برخیزوُ چتر روشنت را- شادمان- بردار !


شاید که از فردایِ فروردین ، سخن گفتیم.


یا شاید از اردیبهشتِ رشت


با رستخیز ِ این چمن ، گفتیم.
تا جانِ ما اینگونه ، سرزنده ست


آن کوچه، فرخنده ست
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=735