دکترروح الله عباسی دریایی که به تاریخ پیوست- افسانه خاکپور
دکترروح الله عباسی یکی ازقدیمیترین مهاجران ایرانی درفرانسه بود و هم یکی از پرکارترین و فرهیخته ترین آنها۰

طی چهل و هشت سال اقامت خود در فرانسه بدون وقفه به تحقیق و تفکرو نوشتن ده ها کتاب و مقاله پرداخت ، لیست بخشی ازآثار او در سایت ویکیپدیا یافت میشود۰

او پنج دکترا درعلوم انسانی بنام خود نوشت، استاد جامعه شناسی و مترجم رسمی دادگستری پاریس بود۰

چیرگی و تسلط او بر زبان فرانسه و دانش بی همتای او درعلوم انسانی باعث شد که در تهیه و تنظیم دانشنامه دکترای بسیاری از دانشجویان ایرانی درفرانسه همت ورزد۰

او که ازخانواده ای تهیدست برخاسته بود هرگز درمقابل قدرت های کوچک و بزرگ خود را نباخت و با وجود برخورداری از موقعیتهای گوناگون معلومات و دانش و وطنش را نفروخت۰

درجوانی افسرتوده ای بود و درزمان شاه بزندان افتاده و شکنجه شده بود هرگز به ایران که اینهمه به آن عشق میورزید باز نگشت مگر پس از مرگ۰

او تمامی لحظات عمر خود را صرف آموختن، آموزش و نوشتن کرد وبه سادگی و صداقت زیست و به صراحت سخن گفت۰ او در مقابل خود فروختگان و وطن فروشان و کرنشگران در مقابل قدرتهای سیاسی و مالی ایستاد۰

دانش و معلومات او در تاریخ، زبان و ادبیات فارسی و فرانسه، تحقیقات او در مذاهب ،ضدیت او با سیستم سرمایه داری ، خوش مشربی، مهمان نوازی، رک گویی و طنز، عشق عمیق او به ایران و علاقه اوبه خلاقیت،به تحقیق، به شعر، به موسیقی وبدوستان از او عجوبه ای ساخته بود۰

خانه او مملو از کتاب و کارهای نیمه تمام بود بنا به وصیت او پیکرش درشهرزادگاهش آباده به خاک سپرده میشود و کتابخانه خود را نیز به همین شهر اهدا میگردد۰

درود بی پایان براوباد

نگاهی به آثار ایشان :

• مقدمه اي برجامعه شناسي شهري تهران

• خاطرات یک افسر توده ای

• پايان شب (تجزيه و تحليلي از فساد زندگي اجتماعي درايران و فرانسه)

• تحول اقتصاد ي و اجتمامي ايران ( 1918 تا 1940 )

• آدم تو شهر خودش گنده نميشه

• تجزيه و تحليل منطقي

• جنبش کمونيستي درايران

• هويت محصوريا محصورهويت

• بانک و امورمالي درايران

• ايران و خليج فارس

• منابع آبي ايران

• توليد و مصرف انرژي برقي درايران

• اقتصاد ايران درادبيات فرانسه درقرن هفدهم ميلادي

• تحول تورم درايران

• محصور

• سيماي ايران درادبيات فرانسه

• مشکلات غذائي در کشورهاي خليج فارس

• ره آورد محققان کشور هاي اسلامي براي غني ساختن کتابخانه فرانسه

• مقدمه اي بر زبان انفورماتيک

• مقام کشاورزي دراقتصاد ايران

• تحصيلات عاليه در ايران

• تحصيلات فني و حرفه اي در ايران

• طوفانهاي خليج فارسي

• مناسبات و روابط خارجي ايران

• نفت و کشورهاي صادر کننده نفت

• مواد مخدره درايران

• مناسبات و روابط خارجي ايران

• اقتصاد اسلحه درايران

• تحقيق درباره اشتغال در ايران

• توسعه اقتصادي ايران

• تحول جمعيت ايران

• تحول جمعيت فعال ايران

• مناسبات جمعي درايران

• منابع نيرو درايران

• فرهنگ استعاري و استعمار فرهنگي

• مناسبا ت اقتصادي ايران و امريکا

• متد آموزش فرانسه ( 2 جلد)

• 2500 مسئله مثلثات (با همكاري)

• متد آموزش جبر

ترجمه :• حركت كمونيستي در ايران - سپهر ذبيح

• ناسيوناليسم در ايران - قطام- مارسل بل

• تاريخ رياضيات

• تئوري پيدايش زمين و منظومه شمسي - اتواشميت

• تمدن فرانسه - ژرژ دوهامل

• زندگي در فراخناي جهان - اووندن

• ساختمان خورشيد - ماسوويچ

• غارت جهان سوم ( با همكاري ) - پير ژاله

• اقتصاد جهان در قرن بيستم - وارگا

• جهاني كه من مي شناسم - برتراند راسل

• چرا مسيحي نيستم - برتراند راسل

• در آستانه قرآن ( با همكاري راميار ) - رژي بلاشر

• قرآن جلوه اي از رحمان - رژي بلاشر

• طبق المناطق ( غياث الدين كاشي ) -كندي

• ماركسيسم - هانري لوفور

• تمركز اقتصادي در امريكا ( با همكاري ) - ماندل

• جامعه شناسی مارکس - هانري لوفور
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=734