برحیز وُ بیفشان وُ بباران مارا
دستت را سبز می خواهم، دلت رانیز.

جانت را آبی می خواهم، عشقت را نیز.

جهانت را سپید می خواهم ، آرزویت را نیز.

بهار را بذر افشان ِسرزمین خویش.دست وُ دل وُجان وُ جهانت را سلام می گویم

که نوروز را به جشن، نشسته ای!

ایران ِ جانت، گل افشان باد.
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=679