طنز روز !-اسماعیل هوشیار
به آگاهی کلیه نیروها و افراد سیاسی ایرانی ؛ غیرایرانی ، زمینی ؛ فرا زمینی ؛ و.....بقیه میرسانیم که :

- نظر به اینکه ما مجاهدین و رهبرعقیدتی و شورای عقیدتی و بقیه مان؛خیلی زیاد به آزادی بیان معتقدیم....منتها به روش و سبک خودمان.... و همین آزادی بیان و جامعه بی طبقه توحیدی مد نظر خودمان را که امروز می بینید میخواهیم برای ایران و جهان به ارمغان ببریم......

- نظر به اینکه ما مجاهدین و شورا و بقیه مان.....امروز درشرایط حساسی هستیم ؛ دیروز هم خیلی حساس بود ؛ فردا از این هم حساستر میشود.......

- نظربه اینکه همین شرایط حساس ثابت همیشه پابرجاست و هرنقدی و حرف مخالف نظرات و راه ما ، باعث سوء استفاده حکومت اسلامی میشود......

- نظر به اینکه استراتژی سرنگونی فقط از عراق و از طریق ارتش ما و سلاح اونا و خط اینا ......انجام میشود.......

- نظر به اینکه من یا ما اعلام میکنیم که هرنظر یا نقدی ازطرف هرکسی تا وقتی مجاز است ؛ که یواشکی و درگوشی و زیرلحاف یا گوشه آشپرخانه باشد و علنی نشود......و اگرکسی هم میخواهد نظر علنی بدهد الان وقتش نیست . وقتش را بعدا به اطلاع عموم میرسانیم . ولی قطعا تا 30 سال آینده وقتش نمیرسد . تازه 30 سال بعد هم بستگی دارد.......

- نظر به اینکه تمام خونهای ریخته شده از 50 سال پیش ارثیه بابای خدا بیامرزم است و فقط من حق دارم تا با آنها مانورکنم وامتیاز بگیرم....

- نظر به تمامی موارد بالا و مواردی دیگر که فعلا واردش نمیشوم .....لیست مزدوران وزارت اطلاعات را جهت تنفیریا تنفر ذهن بچه های خودم منتشر میکنم !

- تمام رسانه ها یا سایتهایی که نظرات مخالف من را انعکاس میدهند .....فاکس نیوز از این قاعده مستثناء است .....

- همه کمونیستهایی که توی شورا نیستند و با خط الهی من مخالفند.....

- تمام نیروهایی مذهبی و غیر مذهبی که ما را به عنوان تنها آلترناتیو برحق قبول ندارند......

- تمام موجودات زمینی وفرا زمینی که به استراتژی سرنگونی من ازعراق و بازگشت به کشتارگاه قبلی ( زندان اشرف ) شک دارند یا مخالفند ."امریکای " مظلوم از این قاعده مستثناء است......

- کلا هر چیزی که وزارت اطلاعات از آن استقبال میکند و خوشش میآید رژیمی است مثل : چلوکبابی غلامعلی دربروجرود که شنیده ام کارمندان وزارت خیلی خوششان میآید.....یا روسری وزیرخارجه سابق سوئیس.....

- خواهران اقبال ؛ اسماعیل وفا یغمایی ؛ تمام زنده و مرده خانواده همتی ؛ اسماعیل هوشیار ؛ ابراهیم آل سحاق ؛ محمد رضا صباحی ؛ مهدی افتخاری ؛ ایرج شکری ؛ هدایت الله متین دفتری ؛ محمد علی اصفهانی ؛ حسن ماسالی ؛ منصور فرهنگ ؛ بهمن نیرومند ؛ مهدی خانبابا ؛ ناصر پاکدامن ؛ علی ناظر ؛ همه امضاء کنندگان کمپین خروج ازعراق.....همه کسانی که امضاء نکرده اند برای بازگشت به اشرف ( کشتارگاه قبلی ) و سینه نمیزنند......به خاطر فتوت و بزرگی خودم (یعنی رهبرعقیدتی ) بقیه اسامی را فعلا نمیگم ....

- نکته : این لیست شامل کسانی که با ما و خط من مخالفند ولی " شرافتمندانه " ساکتند یا جیگر مخالفت علنی ندارند.... فعلا نمیشود ولی اگر حرفی بزنند ؛ حتما میشود .

مسعود رجوی

رونوشت به خودم .....به خودش ..... به مریم رجوی.....به شورا.....به هواداران یا بسیجی ها .....

اسماعیل هوشیار

16.02.2013

یاد آوری : این یک طنزاست . اسامی نامبرده شده سمبلیک میباشد . زندگان حق اعتراض ندارند ولی میتوانند به شورای امنییت شکایت کنند . متوفیان میتوانند مستقیما به اونجا اعتراض کنند .hoshyaresmaeil@yahoo.com
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=656