وطن- منصور شکرایی
وطن در چنگ اهریمن،

پریشان است، دل ریش است و افسرده.

بسی آزادگان، آزاده اندیشان ایرانی،

اسیر این ستم کاران کژ اندیش دل مرده.

شماری هم پراکندند،

ترک خانه و یارو وطن کردند.

***

خدا و باور و اندیشه بازی شد.

***

ولی ما مردمی خوب و شکیباییم.

از پا در نمی مانیم ، با دشمن نمی سازیم.

تواند روزها و ماه ها و سالیانی بگذرد، اما،

آتش عشق به ایران و به آزادی،

درون قلب هامان هم چنان روشن،

به ما گرمی و شور زندگی تابد،

که بر خیزیم،

به پا خیزیم.

که با سالوسیان اهرمن کردار

و آن پندار و گفتار بد و بی راه،

بِستیزیم.

که تا با هم،

درفش راستی را باز،

از بلندی های البرز و دماوند،

بر بیاویزیم.

/استکهلم نهم خرداد ماه 1390 (30-05-2011)
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=621