مرثیه -رضا مقصدی
هما یون خرم

ز بزرگان سربلندِ موسیقی ایران است.که به سال هزار و سیصد ونُه ی خورشیدی در بوشهر ، پا به گُستره ی گیتی می گذارد.

(آشنایی ِ مادرش به موسیقی و دلبستگی اش به دستگاهِ «همایون»،)

نام همایون را بر او رقم زده است.( در ده سالگی) ، نگاهِ نازنین ِ ابوالحسن

صبا ست که به رقص ِانگشت های کودکانه اش بر آرشه ی ویلون، درنگ می کند واستاد او را به شاگردی می پذیرد. از آن پس، به جان می کوشد تا بنیاد های علمی ِ آهنگسازی را از او و بلند پایگانِ این گستره ی گویا به زیبایی

بیاموزد وآثاری را به یادگار بگذارد که با کلام معطر ِترانه سُرایان برجسته

تا دیر ،تا همیشه ، سینه به سینه ، ورق خواهد خورد.

بخشی از آهنگ های او:اشک من ،هویدا شد با شعری از بیژن ترقی وبا صدای مرضیه

امشب در سر ، شوری دارم با شعری از کریم فکور و با صدای الهه

رسوای زمانه منم شعر از بهادُر یگانه و صدا از الهه

آیا همه ی شما بی گناهید؟ با صدای مرضیه

تو ای پری کجایی؟ با شعری از هوشنگ ابتهاح وصدای حسین قوامی

خاطرات عمر رفته با ترانه ی معینی کرمانشاهی وصدای دلکش ِ مرضیهمرثیه

باز نفَس ، قفس شده ست

غم به صدای من نشست.باز ترانه های من

سینه به سینه رفت وُ رفت

تا به دل ِ وطن نشست.خاطره ی خمیده را

عاطفه ام چراغ شد.با گل ِ ارغوان بگو !

آنکه ترا سرود کرد

مرثیه خوان ِ باغ شد.رضا مقصدیساغرم شکست ای ساقی ( مرضیه)

http://www.youtube.com/watch?v=RBZ9-i4_z2Mامشب در سر شوری دارم (پروین)http://www.youtube.com/watch?v=j3ARtqeXzUYز کوی بلاکشان آمدم بگو رفته‌ای کجا ساقی (مرضیه)http://www.youtube.com/watch?v=iqahDWuFpBw

 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=579