دیو دل سیاه- نادر نادرپور
ای دوزخی سرشت! اگر ظلم آسمانمیراث سرزمین مرا بر تو عرضه داشت،در زیر آفتاب دل افروز آن دیاردست تو، غیر دانه ی نامردمی نکاشتوقت است تا ز کِشته، ترا باخبر کنم.*****زان پیشتر که پیک هلاک تو در رسد ،ای ناستوده مرد!زان پیشتر که خون پلیدت فرو چکدبر سنگفرشِ سرد ،بگذار تا سرود فنای تو سر کنم*****در چشم من، تو باد سیاهی که ناگهانچندین هزار برگ جوان را ربوده ای ،یا روح ظلمتی که پس از مرگ آفتابچندین هزار دیده ی پر اشتیاق رابر بامداد بسته و بر شب گشوده ای.*****شبهای بی ستاره ، که چشمان مادرانبر گونه ، اشک ماتم فرزند رانده انددر دیدگان سرد تو ، ای ناستوده مرد!رحمت ندیده اند و ندامت نخوانده اند.*****پیران مو سپید که بر تخته سنگ گورنام جگر خراش عزیزان نوشته اند ؛خون گریه می کنند که در رورگار توآن را دروده اند که هرگز نکِشته اند.*****گر نقش شیر و صورت مهر مُنیر رااز رایتِ سه رنگ دلیران ربوده ای ،یادش همیشه مایه ی جوش و خروش ماستور نام آن سخنور شهنامه گوی رااز لابلای دفتر و دیوان ربوده ای ،تنها ، سروش اوست که در گوش هوش ماست.*****بگذار تا که ناله ی زندانیان توچندان رسا شود که نگنجد به سینه ها ،سیلاب اشک و خونِ کسان را روانه کنتا بردَمد ز خاک ، گل سرخ کینه ها .*****بگذار تا سپیده دم روز انتقام ،وقتی که سر بر آوری ز خواب صبحگاهپیر و جوان و خرد و کلان نعره برکشندکه ای دیو دل سیاه!مرگت خجسته باد بر انبوه مرد و زن ،نامت زدوده باد ز طومار سال و ماه …
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=557