با تو ام! سلام ! ای غزل !-رضا مقصدی
پس ، تو بوده ای که نیمه، شب
آب را به خانه ی انار ، بُرده ای !

پس ، تو بوده ای که سیب را
از طنین ِ یک ترانه ، سرخ کرده ای !

مهربان ترین کلام ! ای غزل !
با توام ! سلام ! ای غزل
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=3512