فرشتگان عاصی !- فرزین عدنانی
فرشتگان عاصی !
پرپر بال هاشان
- رها در چرخه باد –
به همهمه ای گریان می ماند .
باران صبحگاهی !
- که آرام برمی چیند
هجوم سیاهی ها را از پیکر شب –
و رخوت خواب را از سر می پراند .
در سپیدی نیمروز ، بر میلۀ آفتاب خورده قفس
پرنده می خواند
و خورشید خوش تاب
هرس می کند زردها را
و آبی می نشاند .
آسمان گاهی گریه می کند
تا اطلسی ها را در سبزینۀ خاک
بخنداند .

" فرزین عدنانی"
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=3311