«زندگی»م. روشنی ( سیروس)
زندگی لحظه ی یک دیـد ا ر است
خواب آشفته ی یک بـید ا ر است

تلخ وشیرینی یک کر د ا ر است
صحنه ی حمله اوباش وزخم سرغیرتدار است

زجر یک کود ک آفت زده ی کولبار است
ستم و جور ملا لتبار است

دزدی و شادی یک سر دار است
زندگی در کف این اشرار است

دست پر زور جنایتکار است
پشت آخون خیانتکار است

وحشت بی گنهی از دار است
حکم یک قاضی بی مقدار است

زندگی جاده ای نا هموار است
بی دوا مانده ی یک بیمار است

خون جاری شده از کشتار است
لعن و نفرین زنی داغدار است

زندگی راحت و هم دشـوار است
مـز رع سـبز و گلی پر خا راست

شاهد مـردم بی جاه و مکان و کار است
غر ق در مفتـخوری مجـتهد بیعـار است

با درود به انسانهای پاک سیرت م. روشنی ( سیروس)
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=3242