تا مائده رقصید-هادی خرسندی
در باغچه ی حوزه، گل سوره پلاسید - تا مائده رقصید
وندر دهن شیخ بسی آیه که ماسید - تا مائده رقصید

آن روز که گلشیفته در خارجه شد لخت - این مائده را پخت
آنقدر ندادیم نشان وحشت و تهدید - تا مائده رقصید

این دختره وقتی که قرش در کمر افتاد - دین در خطر افتاد
سه شد به علی! حضرت مهدی همه را دید - تا مائده رقصید

زین حادثه مومن به هوا جست و زمین خورد - بیچاره دلش مرد
دیگر نه به دین دلخوشی اش هست و نه امّید-چون مائده رقصید

تا موضع اسلام درین باره بداند - در جهل نماند،
میمون تلفن زد به خود مرجع تقلید - تا مائده رقصید

در کرب و بلا گفت گدایی به گدایی - بیچاره کجائی؟
من حضرتو دیدم که ته مقبره لرزید - تا مائده رقصید

گوینده ی سیما و صدا موقع اخبار - سرکوفت به دیوار
در ولوله افتاد همه قسمت تولید - تا مائده رقصید

رهبر به پسر گفت که غافل ز چه هستی؟ - اینجا چه نشستی؟
باید که همینطور شبیخون زد و دزدید - تا مائده رقصید

سردار سه تا قپّه ی خود کند ز دوشش - برخاست خروشش
فرمود که باید پر و بال همه را چید - تا مائده رقصید

نالید یکی شیخ دم مسجد سجّاد - ای داد بَبَم داد
این دختره بدجور به عمامه ی ما رید - تا مائده رقصید

اخبار روز-پنج‌شنبه ۲۱ تير ۱٣۹۷ - ۱۲ ژوئيه ۲۰۱٨
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=3175