دین ابزاری-عسگر آهنین
زد لگد تاریخ بر جغرافیا
کشوری افتاد دست مافیا
کشور شهنامه شدام القرا
تا بخندد عالمی برریش ما
مهد دانش با لگد در هم شکست
درب دانشگاه را فیضیه بست
زن اسیر روسری یا تو سری
اخته شد مجلس به دست رهبری
در نبرد بین شمشیر و قلم
قاچ شد، فرق قلم، مثل کلم
دین و دولت وارد بازار شد
کار و دانش هر دو با هم خوار شد
شد ستم، توجیه با دین خدا
دین هم ابزار دست مافیا
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=3154