حلّاج را-منوچهر برومند م ب سها
حلّاج را دوباره سر دار مى كنند
بنگر چگونه ميل به ادبار مى كنند!

گوئى نديده اند چو ميرند عاشقان
در ِراهِ عشق خنده شكر بار مى كنند!

ما كاغذين جامه به خونآب شسته ايم
زين داوران كه ديده به اقرار مى كنند!

ميرُست خونچكان چو شقائق به خاوران
نا ديد مادران به جگر خار مى كنند!

در پيشگاهِ عدلِ الهى به داورى
بين روز حشر شكوه ز اشرار مى كنند!

منوچهر برومند م ب سها
پاريس ١٨ ژوئن ٢٠١٨
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=3144