باز به "چمخاله" ام-رضا مقصدی
باز به "چمخاله" رفت
خاطره ی خوب ِ من.
باز به خونم نشست
شادی ِ محبوب ِ من.

پرده ی مهتاب را
می زده ، پس مِی زنم.
باز درین بی کسی
با تو نفس می زنم.

ساحل ِ سرمست با-
عاطفه، همدست بود.
ماه ، غزل می سرود
دل زتو سرمست بود.

باز به "چمخاله" ام
حسرت ِ هرساله ام.
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=3134