فردا برای آمدنت دیر می شود.رضا مقصدی
سیمای مهربان ِ تو از جنس ِ آتش است
شادا دلی که از نفَسَت آب می خورَد.

آن شعله ای که در دل ِ آیینه های توست-
آه ِ دل من است که تصویر می شود.

بازآوُ عاشقانه ترین حرف را بزن!
فردا برای آمدنت دیر می شود.
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=3110