بر آه تو راه -افسانه خاکپور
زلزله زار می کند
زیر می برد
بی خبر چنین ذلیل می کند
ظلم به فقیر می کند
زلزله زورمی برد
زندگی ات را درآنی به گور می برد
آوار میکند دیواربر
شهروشهردار
بر خواب شهره وشهریار
بربازی گربه و موش
بر شیهه اسب و شتاب سوارکار
زلزله
سازت را سوت میکند
سرت به سکوت می برد
سوق به هیچ می دهد
هاج می کند واج می کند
چشم پرامید ترا به خاک می کند
شوق ترا پوچ می کند
پرت می کند ترا ز اوج آرزو
به قعر تار میبرد ترا و دنیایت را
جان شیرین ت را زنده به زیرخاک می کند
به خوان خود نشسته است مقتدرومفتخوار
می دود سگی به جستجوی یک نیمه جان
بومی کشد سمت سوی یک نفس
مانده زیر خرواری آوار
ترا ای انسان
بو می کشد به هرسو سگی با وجدان
بولدوزر ها با بیرحمی نمی دهندت امان
بازارو بورس بسته اند برآه تو راه .

12 نوامبر 2017
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=2818