سرگردان بین دو نهایت تاریخ -رامین كامران
دو امر را به نگارش مقالۀ حاضر واداشت.
اول توجه كلی به این نكته كه كار روحانیان حاكم بر ایران از بابت الهیات از سیاست هم خرابتر است و اگر دستشان از این جهت درست رو نشده است به این دلیل است كه كمتر كسی بابت انضباط منطقی حرفهایی كه به هم میبافند و كلاً ارتباط توجیهاتی كه برای حكومتگری خویش میتراشند با باقی گفتار مذهبیشان، از آنها حساب خواسته است. پس باید در هر فرصت ممكن به این كار پرداخت و حساب را خواست...

(لطفا برای خواندن مقاله به لینک زیر یابه نسخه پی دی اف مراجعه فرمایید)
http://iranliberal.com/Maghaleh-ha/Ramin_Kamran/RKSargardan.htm
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=2799