امیرارسلان نامدار»- منصور بختیار
از بخت بلند من امشب، فرصتی شد تا ساعتی پای منبر کانال تلویزیونی «من و تو» بنشینم و به سخنان مردی از تبار بزرگان(1) و بامعرفتان سلسله ساقط شده شاهنشاهی ایران گوش بدهم. مردی که در فرصت یکی دو شب، تمام کشورهای عربی را به تعظیم و تکریم از جبروت و جلال ایران واداشته بود! مردی که اگر در دادگاه لاهه حضور نمیداشت انگلیس نه تنها نفت ما بلکه خاک ایران را هم کامیون کامیون از برای باغکاری به غنیمت برده بودند. مردی که بعد از گذشت دهه ها هنوز از برای وفاداری به ارباب مرده خود دستمالهای رنگی از جیب پیراهن و شلوار بیرون می کشید و در کهولت سن آنچنان برق اندازی را تکرار می ‌کرد که گویی اعلاحضرت تاج را میان پایشان دارند.

براستی اگر این امیر ارسلان نامدار سخن نمی ‌گفت ما هنوز فکر می‌کردیم محمد مصدق نفت را ملی کرده و این ملیون بی‌عرضه که حتی یک صفحه دفاعیه خود را فراموش کرده بودند با خود ببرند، در دادگاه بین المللی لاهه از حقوق ما دفاع کرده‌اند. خدا را صد هزار مرتبه شکر که نمردیم و آگاه شدیم..

ای امیرارسلان نامدار درود بر تو که آفتابی را دلیل آفتاب آوردی و از اینکه صورت مبارکتان در مقابل بی اعتبار کردن مصدقیان فریبکار رنگی از شرم نیافت و مرزهای خجالت و بی آبرویی را دلیرانه پیمودید، باید بر مدال های درون کتابخانه خود از سوی ما ملت هم مدالی بیفزایید. مدال افتخار سقوط ارباب و بدرک سرازیر شدن ستاره های آسمانتان.

ای امیر ارسلان نامدار، روزی در خاک کشور من و تو، قبل از بمحاکمه کشیدن آخوندها و جمهوریشان، باید جسدهای پوسیده دست اندرکاران پیشین و جسدهای باقی‌مانده اما زنده را یافت و بر صندلی محاکمه نشاند و از آنهایی که سرنوشت نسلها را رقم زدند تقاضای خسارت کرد.
شرم بر مصدقیان و درود بر امیر ارسلان نامدار
---
(1)
برنامه ی شاهد تاریخ با امیر اصلان افشار- تلویزیون من و تو
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=2777