کوتاه،مثل آه!-منصور اوجی
در زیر این بلند
ما شرقیان هماره سرودی سروده ایم
با تیغ بر گلو
در نوبت پگاه.

بر سبزه های خاک
پروانه ایم ما
با طول عمر خویش
"کوتاه مثل آه"
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=2581