سال نو میلا د ی-رضا مقصدی
عقربه های ساعتم
روی زمانِ تازه است.
معنی ِ روزگار من
جان وُ جهانِ تازه است.

کیست درین کرانه ها
نام ِ ترا سرود کرد؟
چیست که سینه ی ترا
از تپش ِ ستاره ها
شعر ِ سپید ِ رود کرد؟

سالِ خمیده ، در گذشت
سالِ خجسته، سر رسید.
عقربه های ساعتم
سوی پرنده ، پر کشید.
.............
رضا مقصدی
......
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=2365