سفارش های کورش به ایرانیان در یک کتاب
« هنر رهبری کورش بزرگ » کتابی است که لاری هدریک ، مدیر و بازرگانی آمریکایی بر اساس کتاب « کورش نامه » نوشته ی گزنفون ، تاریخنگار و سردار یونانی نوشته است . کتاب « کورش نامه» بیش از دوهزار سال پیش درباره‌ی چگونگی پرورش، آموزش و زندگی «کورش»، بنیاد‌گذار کشور ایران، نوشته شده است.
نویسنده ی کتاب « هنر رهبری کورش بزرگ » در این کتاب ، گزارشی از جنگ های ایرانیان به رهبری کورش با دولت های مهاجم همسایه و فراهم شدن زمینه برای همبستگی « تیره » های ایرانی در گام نخست ، و پیوند ایرانیان با ملت های همسایه در گام دوم ، به دست داده است . نویسنده در کنار روایت تاریخ تاسیس کشور و دولت فراگیر ایران به دست کورش ، آموزه ها و سفارش های او به ایرانیان را که بر اساس کارنامه ی این شاه فرهمند تدوین کرده است ، گزارش کرده است .
در آغاز این کتاب مقدمه ای به قلم دکتر محمدعلی دادخواه ، مقدمه ای از نویسنده ی کتاب و پیشگفتاری از مترجم آن ، مهندس کورش زعیم آمده است که در آنها به ارزش های « کورش نامه » ، اثر گزنفون و نکته های برجسته در کارنامه ی شاه کورش و هخامنشیان اشاره شده است .
« کتاب هنر رهبری کورش بزرگ » کتابی است برای هر مدیر ، هر مذاکره کننده ، هر آموزگار و هر پدر یا مادر .
جمشید حقیقت شناس ، نقاش معاصر برای این کتاب تصویرهایی بر اساس کنده کاری های باستانی ساخته است . در آغاز این کتاب نقشه ای از قلمرو کورش و قلمرو داریوش هخامنشی ، که دربرگیرنده ی نام های باستانی سرزمین های ایرانی و تیره های ایرانی است ، آمده است . این کتاب در 328 صفحه و با بهای 22000 تومان از سوی نشر هزارکرمان به تازگی به بازار کتاب آمده است .
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=2301