"آواره گان و مرده گان"
باری
وقتی تو
ترک می کنی
از هراس و بیزاری
اسیر سرزمینِ ویران ات را
به جست و جوی آشیانه و نان
تا دل به سپاری
به آباد سرزمینِ بیگانه گان
آری
گریخته گان از زندان و
شکنجه و تیر باران
یکی به مرده گانِ وطن رقم می زنند
یکی به آواره گانِ جهان

اکبر ذوالقرنین
5/15/2016
استکهلم
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=2253