اسماعیل هوشیار :سوسیال دموکراسی درعرصه سیاسی از دیرباز همواره بازتاب عدالت اجتماعی بربستر دموکراسی بوده است. اولاف پالمه نخست وزیرفقید دهه هفتاد میلادی سوئد در این خصوص گفته است:« سوسیال دموکراسی جنبشی است که هدف اصلی آن همیشه این بوده وخواهد بود که دموکراسی
1- سوسیال دموکراسی درعرصه سیاسی از دیرباز همواره بازتاب عدالت اجتماعی بربستر دموکراسی بوده است. اولاف پالمه نخست وزیرفقید دهه هفتاد میلادی سوئد در این خصوص گفته است:« سوسیال دموکراسی جنبشی است که هدف اصلی آن همیشه این بوده وخواهد بود که دموکراسی را درهمه زمینه های سیاسی واجتماعی تامین کند وکارآزادانه رادریک جامعه دموکراتیک، جانشین زوروفشارنماید.....بعد از این تعریف ببینیم نقطه سیاسی امروز جامعه ایران چیست ؟ مارکس زمانی گفت که:«بشر، فقط آن وظایفی را می تواند در برابر خود قراردهد که قادربه حل آن باشد».
جواب -
جامعه امروز سیاسی ایران در این مسیر میتواند باشد ولی هنوز تا چنین تفکر و آرمان شهری فاصله زیادی دارد . تشکهای ایرانی فعلی که غالبا بازماندگان قرن پیش هستند ، به شیوه های مافیایی یا قبیله ای و یا شرکت خصوصی با مسئولیت محدود...اداره میشوند یعنی در یک کلام هنوز به اندازه سوسیال دمکراسی نرسیده اند. بلوغ سیاسی را دست کم نگیرید . بلوغ سیاسی جامعه را در تبلور احزابش میتوان دید . جامعه سیاسی ایران حداقل از صد سال پیش درهیچ زمانی بستری برای فراگیری ارزشهای جاری در غرب مثل سوسیال دموکراسی نداشته است . جوامع اروپایی پروسه خودشان را داشته اند که اولاف پالمه را دارد . ولی عمدتا در شرق این حکایت خیلی تراژیک است . تئوری های زیبا و حرفش را میزند ولی نمیداند چیست ؟ اینکه راه حل آینده ایران چیست ... را نمیشود پیش بینی کرد . ولی آشنا شدن با تمام ارزشهای سیاسی و اجتماعی متعارف در جوامع امروزی بعد از پایان سیستم ولایت فقیه میتواند شروع شود . در شرق سیستمهای سیاسی حاکم از دیر بازهمیشه تلاش کرده اند تا جامعه در ناآگاهی خودش بماند و دست و پا بزند. تفکر سوسیال دموکراسی از نظر طبقاتی بخش ملایم همین سیستم بورژوازی است که بخش وحشی و افسارگسیخته آن ( آمریکا ) نهایتا برای بقای خودش باید به همین مسیر رهنمون میشود

2- با توجه به ناموفق بودن سازمان های سیاسی درخارج از کشور فکر می کنید یک تشکل جدید باید دارای چه مشخصاتی باشد تا موفق شود؟

جواب : هرتشکلی تا در توازنی نسبی با مختصات سیاسی و اجتماعی جامعه قرار نگیرد یحتمل موفق نخواهد بود . اشغال افغانستان توسط شوروی و سالها بعد توسط آمریکا... در هر دو حالت و در متن جامعه عمدتا تفکر طالبان میان مردم جاری و حاکم است . البته هرکسی تعریف خودش را بر اساس منافع خودش میکند . در تاریخ سیاسی ایران سوسیال دموکراسی ریشه تاریخی ندارد . افرادی با چنین تفکری بوده اند ولی جنبشی پا نگرفته است . گذشته اش تحت تاثیر تحولات و بادهای شرق و غرب بوده است . در شرایط فعلی به نظر من ( بعد از پایان سیستم ولی فقیه ) ابتدا باید قوانین جاری سیاسی اجتماعی را شناخت و با نبض جامعه تنظیم شد و نه اینکه تلاش کنیم نبض سیاسی جامعه را در کنترل داشته باشیم و یا کسی به نام خودش مهر کند . سرنوشت جنبش سوسیال دموکراسی دراروپا و تجربه اش و مسیرش را فراموش نکنید که در آن جا مساله اساسی، ابتدا کسب آزادی واستقراردموکراسی بوده است. زیرا شرط لازم برای هرتغییروتحول اجتماعی می باشد. دیدیم که درروسیه وقتی بلشویک ها خواستند بدون گذارازمرحله دموکراسی وبا پریدن ازآن، به سوسیالیسم برسند، چگونه ازدرون آن هیولای توتالیتاریسم استالین سربرآورد.18.09.2017
اسماعیل هوشیار
با تشکر از شما
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=2728