دگرباوران
آینده نگر
ایران سبز
مهرنامه
آزادی بیان
پایاب
شرق
همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران
انسان شناسی و فرهنگ
ویراسباز: نخستین ویراستار متن‌باز، رایگان و برخط (آنلاین) فارسی
تیف - اسماعیل هوشیار
م. سحر
راهنمای کتاب
پیام ارس
رضا علیجانی
گزارشگران
گوشه
ایران وایر
نوستالژیک تی وی
پروبلماتیکا
مهرنامه
قانون
یورو نیوز
آسیا پرس
ایران جوان
اسپوتینگ (روسیه )
سازماندهی قدرت اجتماعی
مرگز بین المللی مطالعات صلح
در داخل ایران
نظرنیوز
همنشین بهار
کیهان لندن آنلاین
میهن
رادیو زمانه
فرهنگ ایران
پرویز خطیبی
رادیو سوئد
رادیو آمریکا
رادیو فردا
مشرق
پرس تی وی
نبض ایران
پویش
رادیو فرانسه