فرادید
آسو
روز نو
رویداد
تابلو
خبرگزاری تسنیم
فرهنگ نیوز
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران
دگرباوران
ایران سبز
آزادی بیان
شرق
همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران
انسان شناسی و فرهنگ
ویراسباز: نخستین ویراستار متن‌باز، رایگان و برخط (آنلاین) فارسی
تیف - اسماعیل هوشیار
م. سحر
گزارشگران
گوشه
ایران وایر
نوستالژیک تی وی
پروبلماتیکا
قانون
یورو نیوز
ایران جوان
اسپوتینگ (روسیه )
سازماندهی قدرت اجتماعی
مرگز بین المللی مطالعات صلح
همنشین بهار
کیهان لندن آنلاین
میهن
رادیو زمانه
پرویز خطیبی
رادیو سوئد
رادیو آمریکا
رادیو فردا
مشرق
پرس تی وی
نبض ایران
پویش
رادیو فرانسه
البرز نیوز
ایران چهر
تغییر برای برابری