آسمان دیلی نیوز
امیدنامه
ایران هسته ای
میزان
فرادید
آسو
روز نو
ایران مهر
رویداد
تابلو
شهروان
خبرگزاری تسنیم
راه دانا
فرهنگ نیوز
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران
دگرباوران
ایران سبز
مهرنامه
آزادی بیان
پایاب
شرق
همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران
انسان شناسی و فرهنگ
ویراسباز: نخستین ویراستار متن‌باز، رایگان و برخط (آنلاین) فارسی
تیف - اسماعیل هوشیار
م. سحر
راهنمای کتاب
پیام ارس
رضا علیجانی
گزارشگران
گوشه
ایران وایر
نوستالژیک تی وی
پروبلماتیکا
مهرنامه
قانون
یورو نیوز
آسیا پرس
ایران جوان
اسپوتینگ (روسیه )
سازماندهی قدرت اجتماعی
مرگز بین المللی مطالعات صلح
در داخل ایران
نظرنیوز