اتحاد جمهوری خواهان ایران
حزب ایران آباد
دکتر رضا آیرملو (پرفسور جامعه شناسی در سوئد)
شیدان وثیق
صدای موج سبز
یکنفر
رضا آیرملو
ایران نامک
مجله هفته
ایران ما
سایت خبری و تحلیلی دماوند
تریبون زمانه
آمد نیوز
راه آزادی
مطالعات تاریخی فرهنگی
فصلنامه تحقیقات فرهنگی
وبلاک دودوزه
ایران
پرستو فروهر
تریبون نیوز
بنیاد مصدق
هفته نامه پرشین
ایران زمین
زیتون
تابناک
انتخاب
نگام
عصر اندیشه
فرهنگ ایران
آسمان دیلی نیوز
امیدنامه
ایران هسته ای
میزان
فرادید
آسو
روز نو
ایران مهر
رویداد
تابلو
شهروان
خبرگزاری تسنیم
راه دانا
فرهنگ نیوز
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران