دی جی فارسی
قلمرو
دولت بهار
اهاد- انجمن همبستگی همه ایرانیان دنیا
ایران اینترنیشنال
کافه جفنگ
سانا - خبرگزاری جمهوری عربی سوریه
حلزون
تاپ توپیک
ابراهیم شیری
WikiLeaks
مرکز اسناد انقلاب اسلامی
حسنا
شهرگان
کدوم
فرح نوتاش
اتحاد جمهوری خواهان ایران
حزب ایران آباد
دکتر رضا آیرملو (پرفسور جامعه شناسی در سوئد)
شیدان وثیق
صدای موج سبز
یکنفر
رضا آیرملو
ایران نامک
مجله هفته
ایران ما
سایت خبری و تحلیلی دماوند
تریبون زمانه
آمد نیوز
راه آزادی
مطالعات تاریخی فرهنگی
فصلنامه تحقیقات فرهنگی
وبلاک دودوزه
ایران
پرستو فروهر
تریبون نیوز
بنیاد مصدق
هفته نامه پرشین
ایران زمین
زیتون
تابناک
انتخاب
نگام
عصر اندیشه