جشن نوروز و سال نو بر شما فرخنده و خجسته باد
بیانیه‌ی نهضت مقاومت ملی ایران آزادی فوری از بند ستم....
شادباش جبهه ملّی ایران به‌مناسبت دو جشن ملّی و آیینی....
بیانیه ۴ سازمان و حزب جمهوری خواه در محکومیت حکم شرم....
پیام ۴ حزب و سازمان سياسی به هم میهنان به مناسبت....