آمریکا سلاح های قراضه به ارتش لبنان هدیه داد-فرامرز دادرس،....
نامه خشایار دیهیمی به آملی لاریجانی: به امید رؤیت شما در دادگاه....
بیانیه همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران درباره تجزیه....
اهداف مانور نظامی مشترک ایران و عراق علیه کردستان-فرامرز دادرس،....
پاسخ به چند ادعا پیرامون رخدادهای امروزه‌ی اقلیم کردستان عراق-....