سرکوب خشونت آمیز مبارزات مدنی زمینه ساز رشد تروریسم و جنگ داخلی....
تروریسم و کشتن انسان ها را در هرجا و توسط هر کس یا هر سازمان و تحت....
حزب ملت ایران: هرگونه خشونت و عملیات تروریستی تحت هر عنوان محکوم....
جبهه ملی ایران: از بانو نسرین ستوده و آقای دکتر فرهاد میثمی می....
اطلاعیه ی نهضت مقاومت ملی ایران: ماعملیات تروریستی اهواز و هرگونه....