بازاندیشی سیاست- شیدان وثیق در پرتو خوانشی از فلسفه سیاسی....
در دنیای امروز ما، که با تحولات بزرگ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، در....
هرمنوتیک واژگونه مجتهد شبستری -جلال ایجادی
هرمنوتیک قرآن و جامعه شناسی آن شناسنامه اسلام قرآن است و این....
فلسفه در ایران و سقوط اسلامی-جلال ایجادی
پویایی فلسفه غرب مباحث فلسفی در جامعه یک امر اساسی است. اگر فلسفه....
هوش مصنوعی، چالشی تازه در فلسفه و جامعه‌شناسی، جلال ایجادی
دانش و شناخت ما هوش مصنوعی یک رویداد اساسی ساختاری جهان ماست.....
اوقاف و دولت لائیک - کیومرث صا بغی
اولین باری که انسان در تشخیص و ترجیح زندگی بر مرگ و نتیجتا نیاز به....
اسلام، دین استعماری و توتالیتاریسم، جلال ایجادی
اسلام یک دین توتالیتر و استعماری است و تسلط خشونتبارعربهای....
آیا ملی‌گرایی لیبرال ناممکن است؟ نقدی بر موضع نیکفر دربابِ....
محمدرضا نیکفر اخیراَ با سه مقاله در سایت زمانه با عنوان‌های....
فلسفه در ایران و سقوط اسلامی-جلال ایجادی
پویایی فلسفه غرب مباحث فلسفی در جامعه یک امر اساسی است. اگر....
در برابر اسلام سیاسی نباید کوتاه آمد- همایون خرم آبادی
(بخش نخست) چندی پیش در سایت گویا نیوز دو مقاله از آقای فرهاد....
علیه گوهرباوری- نوشتهُ آدونیس مفهوم پیشرفت در دریافت اسلام از....
بنیاد دریافتی از انسان و جهان که بر اسلام چیرگی دارد بر سه ستون....
جستاری در باره تئوکراسی و لائیسیته- آریامانیا (کرامت )
نخست سخن را با یادی از هیپاشیای اسکندرانی آغاز می کنم. هیپاشیا (یا....
پیرامونِ فیلمِ “شش روز” (6days)-خسرو یزدانی
تنها چند جملۀ شتابزده در پیرامونِ فیلمِ “شش روز” ( 6days ) به....
راهکارهای رسیدن به جمهوری مدرن و لائیک: فرهنگ قاسمی
مقدمه هر جامعه برای دستیابی به اهداف معین خود، از نیروی محرکه ای....
«آیا فلسفه یهودی است؟»علی سعیدزنجانی
این را برای آقای «مصطفی حقیقی» می‌نویسم که با خواندن «مقاله....
سیدحسین موسویان و شیخ حسن روحانی دو مدعی تحصیل در بریتانیا-ایرج....
سیدحسین موسویان در سال ۱۳۳۶ در یک خانواده‌ی مذهبی تاجر فرش در....
“کینخویىِ” آرامش دوستدار- خسرو يزدانى - دكترفلسفه ازدانشگاه....
مگر نهفت سخنِ آرامش دوستدار این نیست که باید پرسید ودرپِیِ پاسخ....
مته به خشخاش «گزیده» فرمایشات اخیر جناب داریوش شایگان
«کینه شرقی» و «گندزدن» نسلی که «تتلیتی» و «شجریتی» نداشت. به....