تکنولوژی انترنتی و تغییر هویت و اومانیسم در جامعه- جلال ایجادی
جامعه شناسان و فیلسوفان متعددی، با فراگیر شدن تکنولوژی در جامعه،....
منطق و روانکاوی بالینی- حسن مکارمی
اپیکتت Epictete فیلسوف سده‌ اول میلادی درباره‌ بنیان و پایه‌....
نگاهی به تاریخ‌نگاری چپ‌گرا: از کهن تا نو- تورج اتابکی
تورج اتابکی مورخ چپ نواندیشِ حیات اجتماعی کارگران و تهیدستان....
فرهنگ‌گرايی و سرکوب سياست برای جعل سوژه جمعي- مازيار سميعی
مفهوم سوژه برای مقاله حوالی سوژه دکارتی متوقف مانده است. (مشخصا در....
انشانويسی و انديشة سياسی- مازيار سميعی
در بخش نخست اين مقاله به ويژگی‌های انشا به عنوان يک نوع متن....
سوسیالیست های پیش از مارکس- مصطفا رحیمی
SOCIALISM.PDF
اتوپیای مارکس- مصطفا رحیمی
RAHIMI.PDF
فراخوان حمایت از زنان حقوق زنان - تکلیف مردان -هوشنگ معین زاده
یکی از واقعیت های تاریخ سرزمین ما که نسل های آیندۀ ایران باید....
تعریف شما از روشنفکر و روشنفکری چیست؟ دو‌‌‌پرسش ازکریم قصیم
روشنفکر/ «کریم قصیم» یکی از روشنفکران و فعالان سیاسیِ بنام ایرانی....
عبور از فرهنگ بازرگانی - مصطفا رحیمی/ سوسیالیسم به مثابه انتقاد....
Rahimi_1.pdf
دادرسی گُذرا- محمد رضا خوبروی پاک
پس از توافق هسته ای رژیم موسوم به « برجام »، برخی در این انتظار....
جدایی دولت و دین شرط ضروری برای هرگونه تحول در جامعه/ شیدان وثیق....
روشنفکر/ «شیدان وثیق» یکی از نویسندگان و روشنفکران چپ‌گرای....
دموکراسی، پیشبُرد مداوم آزادی و برابری است:گفت‌وگوی....
مقدمه‌ی پروبلماتیکا: جنبش‌های توده‌ای اخیر در کشورهای....
عقاید و آرای شیخ فضل‌الله نوری- فریدون آدمیت
روشنفکر/ این گفتاری است در عقاید سیاسی شیخ فضل‌الـله نوری در....
سید حسن تقی زاده و شاهنامه پژوهی (۱)احمد افرادی
در شرح ِ« حالات و مقامات» ِ سید حسن تقی زاده ، عموماً به زندگی....
سید حسن تقی زاده و شاهنامه پژوهی ( بخش پایانی )احمد افرادی
کار سترگ نقی زاده در نوشتن رساله ی « شاهنامه و فردوسی» ( گذشته از....
چیستان «منافع ملی» !منوچهر صالحی
پیش‌درآمد چند سال پیش تصمیم گرفتم درباره «منافع ملی» پژوهش کنم،....