محمد غزالی: کشف جدید عبدالکریم سروش- مهدی مظفری
رادیو فردا مصا حبه ای منتشر کرده در باره شرکت آقای سروش در....
نقدی براثر فنا ناپذیر کمدی الهی دانته ، شاعرو متفکر ایتا لیائی ....
به قلم :Catherine Guimbar –
ترجمه و تفسیر به زبان فارسی :از
کاظم....
ضرورت دوباره‌نگاری تاريخ ايران برای ايرانيان، حسن مکارمی
makarmi-tatikh.pdf
جامعهُ مدنی، شعار و فقط شعار- رامین کامران
اکتبر 2001 خاتمی با دو شعار تبلیغاتی روی کار آمد که یکی استفادهُ....
خاتمی و جامعهُ مدنی، هیاهوی بسیار بر سر چه؟ رامین کامران
نیمروز ۴۷۵، ۲۶ خرداد ۱۳۷۷، ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ بسیاری صعود خاتمی را به....
بهايی ستيزی و اسلام گرايی در ايران-محمد توکلی طرقی بنیاد....
Document1.pdf
فردیت، گم‌شده جوامع سنتی٬ مهران شقاقی
"خود"، "فردیت" و یا شخصی‌اتِ (individuality) آدمیزاد شاید تنها داشته‌ای....
ابهام در لائیسیته و نیاز به شفاف‌گردانی این و سایر مفاهیم....
اعلامیۀ جهانی لائیسیته و به مناسبت یکصدوهشتمین سال‌گرد قانون....
مفهوم عقل از دکارت تا هگل (از منظری فمینیستی) ژنویو لوید-مترجم :....
Microsoft Word - 20120329104607-2089-6-1.pdf
نگاهی فلسفی به عشق- حسن بایگان
گرعشق نبودی سخن عشق نبودی چندین سخن نغز که....
نقش اثرات فرهنگی رسانه های جمعی در امنیت اجتماعی -آزادی اله....
amniat.pdf
رضاشاه و دگرانديشی، با يادِ فرخی يزدی، مسعود نقره‌کار
جان جاويدی که از جانمايه‌های تاريخ آزادانديشی و آزادی‌خواهی....
آرم جمهوری اسلامی و هویت ملی ما-رضا فرخ‌فال
ArmGe.pdf
بحثی مختصر دراعیان و اشراف- حسن بایگان
ماهنامه علوم انسانی " مهرنامه" در شماره دوم سال اول که در اردیبهشت....
نگاهی به کتاب «خاطرات و تالمات مصدق»- جلال یعقوبی، روزنامه نگار ....
حدود بیست سال پس از مرگ مصدق و هفت سال پس از پیروزی انقلاب ایران،....
سروش و روحانیت- رامین کامران
اکتبر ۱۹۹۵-مهر و آبان ۱۳۷۴ یکی از مباحثی که مدتها بود میخواستم به....
سخنی در باره‌ی ليبراليسم- حسن بهگر
انگيزه نوشتن اين مقاله در حقيقت انتشار منشور‌های گوناگون....